West Coast Rentalz

เฮโรโดตัส (Herodotus) : บิดาแห่งประวัติศาสตร์

เฮโรโดตัส เป็นนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกโบราณ เกิดที่เมืองฮาลิคาร์นัสซัส ราวปี 485 ก่อนคริสตกาล เป็นที่รู้จักจากหนังสือ “The Histories” (ประวัติศาสตร์) ซึ่งเป็นงานชิ้นเอกที่เล่าถึงความขัดแย้งระหว่างกรีซและเปอร์เซีย หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 9 เล่ม ครอบคลุมประวัติศาสตร์ตั้งแต่การก่อตั้งจักรวรรดิเปอร์เซียจนถึงสงครามกรีก-เปอร์เซียครั้งที่สอง

เฮโรโดตัสได้รับการยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งประวัติศาสตร์” เนื่องจากเขาเป็นคนแรกที่พยายามบันทึกเหตุการณ์ในอดีตอย่างเป็นระบบและน่าเชื่อถือ เขาใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่ทันสมัย เช่น การสัมภาษณ์พยาน ชีวประวัติของเฮโรโดตัส การรวบรวมเอกสาร และการตรวจสอบแหล่งที่มา

แม้ว่าผลงานของเฮโรโดตัสจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่น่าเชื่อถือ แต่เขาก็ยังคงได้รับการยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งประวัติศาสตร์” เนื่องจากเขาเป็นคนแรกที่พยายามบันทึกเหตุการณ์ในอดีตอย่างเป็นระบบและน่าเชื่อถือ

นี่คือคำตอบที่สั้นลงอีกเวอร์ชันหนึ่ง:

เฮโรโดตัส (485-425 ปีก่อนคริสตกาล) เป็นนักประวัติศาสตร์ชาวกรีก เขียนหนังสือ “The Histories” ซึ่งเป็นงานชิ้นเอกที่เล่าถึงความขัดแย้งระหว่างกรีซและเปอร์เซีย

เฮโรโดตัสได้รับการยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งประวัติศาสตร์” เนื่องจากเขาเป็นคนแรกที่พยายามบันทึกเหตุการณ์ในอดีตอย่างเป็นระบบและน่าเชื่อถือ

Scroll to Top
×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×